อัตราค่าบริการห้องจัดเลี้ยง ร้าน อ.มัลลิการ์
*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โปรเจกเตอร์ นำมาเอง 1,000.- / คาราโอเกะ นำมาเอง 1,000.-
* ปิดร้าน 200 ที่นั่ง 100,000 บาท

ห้องราชาวดี  18-20 ที่นั่ง

ห้องราชพฤกษ์ 10-14 ที่นั่ง 

ห้องเดือนฉาย 30ที่นั่ง 

ห้องพลอยไพลิน 50 ที่นั่ง

ห้องออมเงิน 10 ที่นั่ง | 1,500บ.

ห้องชัยพฤกษ์ 8 ที่นั่ง | 1,000บ.