อัตราค่าบริการห้องจัดเลี้ยง ร้าน อ.มัลลิการ์
*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โปรเจกเตอร์ นำมาเอง 1,000.- / คาราโอเกะ นำมาเอง 1,000.-
* ปิดร้าน 200 ที่นั่ง 100,000 บาท

ห้องราชาวดี  20 ที่นั่ง |   ค่าบริการ 1,500 ฿

ห้องราชพฤกษ์ 14 ที่นั่ง  | ค่าบริการ 1,000 ฿

ห้องเดือนฉาย 30ที่นั่ง | ค่าบริการ 3,000฿

ห้องพลอยไพลิน 50 ที่นั่ง | ค่าบริการ 5,000 ฿

ห้องออมเงิน 10 ที่นั่ง | ค่าบริการ 1,500฿

ห้องชัยพฤกษ์ 8 ที่นั่ง | ค่าบริการ 1,000฿