ไอติมมะม่วงอกร่องจริงๆ


ฉีกซองรับประทานทันที

*อายุการเก็บแช่แข็งอยู่ได้ 1 ปี (จัดเก็บในตู้แช่แข็งเท่านั้น)


฿ 40.