กระท้อนลอยแก้ว

วิธีรับประทาน


1. นำกระท้อนลอยแก้วแช่แข็งมาทำละลายผ่านน้ำ เมื่อละลายแล้วเทใส่ถ้วย

2. เติมน้ำแข็ง พร้อมรับประทาน


อายุการเก็บ 1 ปี