ร้านอ.มัลลิการ์ให้บริการอาหารบุปเฟ่ทั้งในและนอกสถานที่ บริการคอฟฟี่เบรค , A.Mallika’s Frozen Foods & Instant Sauces , MEAL BOX , COOKIE SHOT GIFT SET  อาหารว่างในงานประชุมสัมมนารวมถึงงานพิธีต่างๆ