ร้านอ.มัลลิการ์ให้บริการอาหารบุปเฟ่ทั้งในและนอกสถานที่ บริการคอฟฟี่เบรค , SNACK BOX , MEAL BOX , COOKIE SHOT GIFT SET อาหารกล่องแช่แข็งสำเร็จรูป อาหารว่างในงานประชุมสัมมนารวมถึงงานพิธีต่างๆ