กล้วยบวชชี

วิธีรับประทาน

1. ตัดปากถุงกล้วยบวชชีแช่แข็ง วางทั้งถุงใส่ในภาชนะ ปิดฝานำเข้าไมโครเวฟ 800 w 3 นาที 30 วินาที

2. พร้อมรับประทาน

อายุการเก็บแช่แข็ง 1 ปี