ข้าวเหนียวกะทิถั่วดำ 200 กรัม


ส่วนผสม
1. กะทิถั่วดำสำเร็จรูป 1 ถุง 200 กรัม
2. ข้าวเหนียวมูน 80 กรัม

วิธีรับประทาน
1. ตัดปากถุงกะทิถั่วดำแช่แข็ง
2. ตัดปากถุงข้าวเหนียวมูน
3. นำข้าวเหนียวมูนและกะทิถั่วดำแช่แข็ง มาใส่กล่องไมโครเวฟ (ทั้งถุง) ปิดฝากล่องไมโครเวฟ
4. นำเข้าไมโครเวฟใช้ไฟ 800 W นาน 30 วินาที
5. ใส่ข้าวเหนียวมูนที่เวฟแล้วลงในถ้วย  เกลี่ยข้าวเหนียวให้ขึ้นซุย
6. เทกะทิถั่วดำใส่ในกล่องไมโครเวฟปิดฝา
7. นำเข้าไมโครเวฟใช้ไฟ 800 W นาน
2.5 นาที 8. เทน้ำกะทิถั่วดำบนข้าวเหนียวมูนที่เตรียมไว้พร้อมทาน


฿ 65.