ข้าวเหนียวมูนเผือกล้วนย่าง
Grilled Coconut Sticky Rice with Mashed Taro

1.ย่างข้าวเหนียวมูนเผือกล้วน โดยไม่ต้องทำละลาย ขณะย่างหมั่นพลิกไปมา เป็นเวลา 10 นาที (สามารถย่างโดยใช้เตาถ่าน เตาย่างไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้า)

2.จากนั้นนำใส่ภาชนะแล้วปิดฝา นำเข้าไมโครเวฟ 800 W เป็นเวลา 30 วินาที พร้อมรับประทาน

อายุการเก็บ 6 เดือน