บวดกะทิมันม่วง

วิธีรับประทาน


1 .ตัดปากถุงบวดกะทิมันม่วง วางทั้งถุงใส่ในภาชนะ ปิดฝานำเข้าไมโครเวฟ 800 w 3 นาที 30 วินาที

2. พร้อมรับประทาน


อายุการเก็บแช่แข็ง 1 ปี