บวดกะทิมันม่วง 200 กรัม


วิธีรับประทาน
1. ตัดปากถุงบวดกะทิมันม่วงแช่แข็ง
2. นำบวดกะทิมันม่วงแช่แข็ง มาใส่กล่องไมโครเวฟ (ทั้งถุง) ปิดฝากล่องไมโครเวฟ
3. นำเข้าไมโครเวฟใช้ไฟ 800 W นาน 30
4. เทบวดกะทิมันม่วง ใส่กล่องไมโครเวฟ ปิดฝา
5. นำเข้าไมโครเวฟใช้ไฟ 800 W นาน 2.5 นาที
6. จากนั้นเทบวดกะทิมันม่วง ใส่ถ้วยพร้อมทาน


฿ 60.