บัวลอยสามกษัตริย์ 200 กรัม


ส่วนผสม
1. บัวลอย 1 ถุง 90 กรัม
2. น้ำกะทิบัวลอย 1 ถุง 130 กรัม

วิธีรับประทาน
1. ตัดปากถุงบัวลอยสามกษัตริย์
2. นำถุงบัวลอยสามกษัตริย์ตั้งในภาชนะสำหรับเข้าไมโครเวฟ
3. นำเข้าไมโครเวฟใช้ไฟ 800 W นาน 30 วินาที
4. ฉีกถุงเทบัวลอยสามกษัตริย์ใส่ภาชนะสำหรับเข้าไมโครเวฟ แล้วปิดฝา
5. นำเข้าไมโครเวฟอีกครั้งใช้ไฟ 800 W นาน 2.5 นาที
6. จากนั้นใช้ส้อมเขี่ยเม็ดบัวลอยให้แยกออกจากกัน **หากเม็ดบัวลอยยังติดกันมากให้เวฟต่ออีก 30 วินาที**
7. จากนั้นเทบัวลอยใส่ในถ้วยพร้อมทาน


฿ 70.