บัวลอยสามกษัตริย์

วิธีรับประทาน


1. ตัดปากถุงเม็ดบัวลอย วางทั้งถุงใส่ภาชนะแล้วปิดฝา นำเข้าไมโครเวฟ 800 w 30 วินาที

2 .เทเม็ดบัวลอยออกจากถุงใส่ภาชนะ แล้วตามด้วยเทน้ำกะทิ(ไม่ต้องทำละลาย) ปิดฝาภาชนะ นำเข้าไมโครเวฟ 800 w 2 นาที ใช้ส้อมเกลี่ยเม็ดบัวลอยให้แยกออกจากกัน ถ้าเม็ดบัวลอยยังติดกัน ให้อุ่นต่ออีก 30 วินาที

3.พร้อมรับประทาน


อายุการเก็บแช่แข็ง 1 ปี