ฟักทองแกงบวด 200 กรัม


วิธีรับประทาน
1. ตัดปากถุงฟักทองแกงบวดแช่แข็ง
2. นำถุงฟักทองแกงบวดตั้งในภาชนะสำหรับเข้าไมโครเวฟ
3. นำเข้าไมโครเวฟใช้ไฟ 800 W นาน 30 วินาที
4. ฉีกถุงเทฟักทองแกงบวดใส่ภาชนะสำหรับเข้าไมโครเวฟ แล้วปิดฝา
5. นำเข้าไมโครเวฟอีกครั้งใช้ไฟ 800 W นาน 2.5 นาที


฿ 60.