ลูกตาลลอยแก้ว

วิธีรับประทาน


1. นำลูกตาลลอยแก้วแช่แข็งมาทำละลายผ่านน้ำ เมื่อละลายแล้วเทใส่ถ้วย

2. เติมน้ำแข็ง พร้อมรับประทาน


อายุการเก็บ 1 ปี