ห้องจัดเลี้ยง ร้าน อ.มัลลิการ์

ห้องราชาวดี  18-20 ที่นั่ง

ห้องราชพฤกษ์ 10-14 ที่นั่ง 

ห้องเดือนฉาย 30ที่นั่ง 

ห้องพลอยไพลิน 50 ที่นั่ง

ห้องออมเงิน 10 ที่นั่ง | 1,500บ.

ห้องชัยพฤกษ์ 8 ที่นั่ง | 1,000บ.

*กรณีลูกค้านำเครื่องเสียง / โปรเจ็คเตอร์มาเอง มีค่าบริการ ค่าไฟ 1,000 บาท
* จำนวนที่นั่งรวม 500 ที่นั่ง