แปะก๊วยน้ำขิง 190 กรัม


วิธีรับประทาน
1. ตัดปากถุงแปะก๊วยน้ำขิงแช่แข็ง
2. นำถุงแปะก๊วยน้ำขิงตั้งในภาชนะสำหรับเข้าไมโครเวฟ
3. นำเข้าไมโครเวฟใช้ไฟ 800 W นาน 30 วินาที
4. ฉีกถุงเทแปะก๊วยน้ำขิงใส่ภาชนะสำหรับเข้าไมโครเวฟ แล้วปิดฝา
5. นำเข้าไมโครเวฟอีกครั้งใช้ไฟ 800 W นาน 2.5 นาที
6. จากนั้นเทแปะก๊วยน้ำขิงใส่ถ้วย
7. ทานกับปาท่องโก๋จิ๋ว


฿ 80.