แปะก๊วยน้ำขิง

วิธีรับประทาน


1. ตัดปากถุงเม็ดแปะก๊วย  วางทั้งถุงใส่ภาชนะ ปิดฝานำเข้าไมโครเวฟ 800 w 30 วินาที

2. เทแปะก๊วยใส่ในภาชนะ ตามด้วยน้ำขิง ปิดฝานำเข้าไมโครเวฟ 800 w 4 นาที

3. พร้อมรับประทาน


อายุการเก็บ 1 ปี