ข้าวเหนียวมูนทุเรียนย่าง

ข้าวเหนียวมูนทุเรียนย่าง
Grilled Durian Coconut Sticky Rice

1.ย่างข้าวเหนียวมูนทุเรียน โดยไม่ต้องทำละลาย ขณะย่างหมั่นพลิกไปมา เป็นเวลา 10 นาที (สามารถย่างโดยใช้เตาถ่าน เตาย่างไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้า)


2.จากนั้นนำใส่ภาชนะแล้วปิดฝา นำเข้าไมโครเวฟ 800 W
เป็นเวลา 30 วินาที พร้อมรับประทาน

อายุการเก็บ 6 เดือน