ปาท่องโก๋-สังขยาใบเตยกะทิสด

วิธีรับประทาน


ทอดปาท่องโก๋ ได้ 2 วิธี:

วิธีที่ 1: ทอดในน้ำมัน (กรอบนอกนุ่มใน)

ทอดปาท่องโก๋แช่แข็ง (ไม่ต้องทำละลาย) ในน้ำมันร้อน 1 นาที โดยกลับด้านไปมาระหว่างทอด ใช้เวลาในการทอด 1-2 นาที

 

วิธีที่ 2: ทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมัน (กรอบแข็งกว่า)

*สำหรับปาท่องโก๋ 2-4 ตัว*

  1. ชุบปาท่องโก๋แช่แข็งแต่ละตัวในน้ำมันพืช
  2. เรียงปาท่องโก๋ในหม้อโดยไม่ซ้อนกัน
  3. ตั้งไฟที่ 180 องศา และอบ 4 นาที
  4. กลับด้านปาท่องโก๋ อบต่ออีก 4 นาที

วิธีการอุ่นสังขยากะทิสด

ตัดปากถุงแล้วนำใส่ภาชนะ และนำเข้าไมโครเวฟ 800W เป็นเวลา 1 นาที