ปังนิ่งมันม่วง-สังขยากะทิสด

วิธีรับประทาน


  1. ตั้งซึ่งนึ่ง จนน้ำเดือด
  2. หั่นขนมปังตามขนาดที่ต้องการ
  3. นำขนมปังจัดเรียงในภาชนะ และวางในซึ้งนึ่ง
  4. วางซองสังขยากะทิสดไว้ข้างภาชนะในซึ้ง และปิดฝาซึ้ง ใช้เวลานึ่ง 3 นาที
  5. ตัดปากถุงสังขยากะทิสด แล้วบีบลงในภาชนะ พร้อมรับประทาน