ลูกชิ้นกุ้ง 10 ลูก

วิธีรับประทาน


  1. ตั้งน้ำมันให้ร้อนใช้ไฟปานกลางจนร้อน
  2. นำลูกชิ้นกุ้งลงไปทอด หมั่นพลิกไป-มา จนลูกชิ้นเหลืองฟู ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที
  3. ตักลูกชิ้นพักไว้บนกระดาษซับมัน
  4. จัดใส่จาน พร้อมรับประทาน