แฮกึ๊นกรอบ

วิธีรับประทาน


  1. นำแฮกึ๊นเข้าไมโครเวฟ 800W เป็นเวลา 30 วินาที
  2. ตัดแฮกึ๊นมาหั่นโดย 1 ชิ้น หั่นได้ 3 ท่อน เท่าๆกัน รวมได้ 12 ชิ้น
  3. ตั้งอุณหภูมิเตาทอด 180 องศา นำแฮกึ๊นที่หั่นแล้ว ใส่ลงในตะแกรงหม้อทอดและวางลงในตะแกรงทอด จากนั้นวางตะแกรงลงทอดในน้ำมันร้อน
  4. ทอดใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที จนเป็นสีเหลืองทองกรอบ
  5. จัดใส่จาน พร้อมรับประทาน